www.softball.cz - Oficiální stránky České softballové asociace

www.vintagesoftball.com- oficiální stránky World Vintage Softball Carnival (Světový softballový generační karneval)

www.torino2013wmg.org - oficiální stránky World Masters Games Torino 2013, Itálie

www.emg-nice2015.fr - oficiální stránky European Masters Games Nice 2015, Francie