Vzhledem k současnému omezení sportovní činnosti vládou ČR byl turnaj v termínu 8.5.2020 zrušen