2.Neoficiální mistrovství veteránů v softballu 8.5.2002

kategorie45
skupina A Kanáři,Technik, Motorlet
skupinaB Příroďárna,Podolí,Čerčany

Umístění

Semifinále

Finále

o 5.místo
A1 Technik 7:3  
B2 Příroďárna  A1  Technik 7:11
   A2  Kanáři
B1 Podolí 0:15     A3 Motorlet 6:5
A2 Kanáři     B3 Čerčany

 

Základní část

A TE KAN MOT Body Poř.
Technik TE 4:2 9:3 4 1
Kanáři 2:4 KAN 5:1 3 2
Motorlet 3:9 1:5 MOT 2 3
B POD PŘÍ ČER Body Poř.
Podolí POD 9:3 3:0 4 1
Příroďárna 3:9 PŘÍ 3:3 2,5 2
Čerčany 0:3 3:3 ČER 2,5 3

 

kategorie 35
skupinaA PV,Ekonom,Slavoj7,ISBA,Vltavan
skupina B A club,Kanáři,Krč,Žaludi,Kostelec

Umístění

Finále
A1 Slavoj 7 1:3
B1 Žaludská 9

Základní část

A EKO ISB SL7 PV VLT Body Poř.
Ekonom EKO 7:1 0:4 1:0 5:1 7 3
ISBA 1:7 ISB 0:2 1:5 3:5 4 5
Slavoj 7 4:0 2:0 SL7 1:4 4:3 7 1
PV 0:1 5:1 4:1 PV 3:1 7 2
Vltavan 1:5 5:3 3:4 1:3 VLT 5 4
B ACL KAN KRČ ŽL9 KOS Body Poř.
A club ACL 4:4 10:3 0:4 1:1 6 2
Kanáři 4:4 KAN 4:5 0:2 9:4 5,5 4
Krč 3:10 5:4 KRČ 0:8 1:1 5,5 3
Žaludská 9 4:0 2:0 8:0 ŽL9 10:2 8 1
Kostelec 1:1 4:9 1:1 2:10 KOS 5 5