1.Neoficiální mistrovství veteránů v softballu 8.5.2001

 
výsledky utkání - hřiště SaBaT
kategorie 45
skupina A Technik,PV,Motorlet
skupinaB Podolí,Kanáři,Černý koně
 
kategorie 2 hřiště A softball výsledek
8,30-9,30 Technik-PV 6 + 8
9,30-10,30 Podolí-Kanáři 3 + 6
10,30-11,30 Motorlet-Technik 2 + 16
11,30-12,30 Černý koně-Podolí 2 + 10
12,30-13,30 PV-Motorlet 10 + 2
13,30-14,30 Kanáři-Černý koně 13 + 3
14,30-15,30 Motorlet - Černý koně 8 + 3
 15,30-16,30 Technik - Podolí 6 + 2
16,30-17,30 PV - Kanáři 11 + 0
 
Kategorie 45 A Technik PV Motorlet body umístění
Technik xxxxxxx 6 x 8 16 x 2 3 2.
PV 8 x 6 xxxxxx 10 x 2 6 1.
Motorlet 2 x 16 2 x 10 xxxxx 0 3.
Kategorie 45 B Podolí Kanáři Černý koně body umístění
Podolí xxxxx 3 x 6 10 x 2 3 2.
Kanáři 6 x 3 xxxxx 13 x 3 6 1.
Černý koně 2 x 10 3 x 13 xxxxx 0 3.
 
o 5 - 6 místo  Motorlet Černý koně  8 x 3
o 3 - 4 místo  Technik  Podolí  6 x 2
o 1 - 2 místo  PV  Kanáři  11 x 0

 

kategorie 34
skupinaA Ekonom,Radotín,Slavoj7,PV,Kanáři
skupina B Chemie,Spofa,A-club,ISBA,Vltavan
 
kategorie 1 hřiště B baseball výsledek
8,30-9,30 Ekonom-Radotín 8 + 0
9,30-10,30 Slavoj 7- PV 3 + 6
10,30-11,30 Kanáři- Ekonom 4 + 4
11,30-12,30 Radotín- PV 0 + 7 skr.
12,30-13,30 Slavoj 7 - Kanáři 3 + 8
13,30-14,30 PV - Ekonom 0 + 5
14,30-15,30 Radotín - Slavoj 7 0 + 7 skr.
15,30-16,30 PV - Kanáři 6 + 1
16,30-17,30 Ekonom - Slavoj 7 1 + 9
17,30-18,30 Kanáři - Radotín 7 + 0 skr
18,30-19,30 PV - A club finále 6 + 1
 
kategorie 1 hřiště C u Vltavy výsledek
8,30-9,30 Chemie-Spofa 5 + 3
9,30-10,30 A-club-ISBA 2 + 0
10,30-11,30 Vltavan - Chemie 1 + 4
11,30-12,30 Spofa- ISBA 6 + 1
12,30-13,30 A - club- Vltavan 12 + 2
13,30-14,30 ISBA - Chemie 1 + 16
14,30-15,30 Spofa - A-club 2 + 2
15,30-16,30 ISBA - Vltavan 8 + 3
16,30-17,30 Chemie- A - club 2 + 4
17,30-18,30 Spofa - Vltavan 9 + 4
18,30-19,30   finále

Kategorie 34 -A Ekonom Radotín Slavoj 7 PV Kanáři body umístění
Ekonom xxxxx  8 x 0  1 x 9  5 x 0  4 x 4 7 2.-3.
Radotín  0 x 8 xxxxx  0 x 7 skr.  0 x 7 skr. 0x7 skr. -3 5.
Slavoj 7  9 x 1  7 x 0 skr. xxxxx  3 x 6  3 x 8 6 4.
PV  0 x 5  7 x 0 skr.  6 x 3 xxxxx  6 x 1 9 1.
Kanáři  4 x 4  7 x 0 skr.  8 x 3  1 x 6 xxxxx 7 2.-3.
Kategorie 34 - B Chemie A - Club Spofa ISBA Vltavan body umístění
Chemie xxxxxx  2 x 4  5 x 3 16 x 1  4 x 1 9 2.
A - Club  4 x 2 xxxxx  2 x 2  2 x 0  12 x 2 10 1.
Spofa  3 x 5  2 x 2 xxxxx  6 x 1  9 x 4 7 3.
ISBA  1 x 16  0 x 2  1 x 6 xxxxx  8 x 3 3 4.
Vltavan  1 x 4  2 x 12  4 x 9  3 x 8 xxxxx 0 5.
 
finále  1 - 2 místo  PV  A club  6 x 1